Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Roczne plany wspomagania

logotyp

Roczny Plan Wspomagania (RPW) jest to plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia  opracowanej w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji ?System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół? i będącej odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby danej placówki.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie i wdrażanie RPW jest Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). Do jego zdań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW.  W ramach realizacji RPW Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać nowe umiejętności do praktyki szkolnej, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań.

 

Propozycje tematów do RPW:

1.Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

2.Ocenianie kształtujące.

3.Techniki uczenia się i metody motywujące do   nauki.

4.Uczeń ? aktywny uczestnik procesu uczenia się.

5.Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

6.Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

7.Wspieranie pracy wychowawców klas ? bezpieczna szkoła.

8.Postawy uczniowskie.  Jak je kształtować?

9.Budowa koncepcji pracy szkoły.

10. Praca z uczniem młodszym.

11.Praca z uczniem zdolnym.

12.Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

13.Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych ? bezpieczny internet.

14.Projekt edukacyjny w szkole.

15.Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

16.Rodzice są partnerami szkoły.

17.Nauczyciel 45+.

18.Szkoła promuje wartość edukacji.

19.Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.

20.Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

21.Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

22.Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

23.Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny