Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Orzeczenia i opinie

Poradnia wydaje orzeczenia do:

-kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (upośledzonych umysłowo, z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, narządem ruchu oraz autyzmem) oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
-nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
-zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po złożeniu odpowiednich dokumentów w Sekretariacie Poradni (Wniosek, Opinia o uczniu, Zaświadczenie lekarskie)

 

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

-dyrektor lub wyznaczona osoba jako przewodniczący
-lekarz
-psycholog
-pedagog
-inni specjaliści


Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg potrzeb.

 

Poradnia wydaje opinie m. in. dotyczące:

-dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
-objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole
-przyjęcia do gimnazjum dla dorosłych
-odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
-przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
-wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - wniosek do Zespołu Orzekającego
-wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
-zwolnienia ucznia z wadą słuchu, sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego
-objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej

 

Dzieci i uczniów przyjmujemy na pisemny Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny