Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

STAN ZDROWIA A WYBÓR ZAWODU

                                   Stan zdrowia a wybór zawodu

 

Zaburzenia w stanie zdrowia i rozwoju mogą ograniczać naukę zawodu z następujących przyczyn: 

  •  warunki i organizacja kształcenia zawodowego mogą nasilać istniejące zaburzenia, pogarszać stan zdrowia ucznia, spowodować przedwczesną niepełnosprawność,
  • uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju jest bardziej narażony na urazy w czasie nauki,
  • zaburzenia występujące u ucznia oraz związane z nimi właściwości psychofizyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia innych ludzi.

 

Poznanie swojego stanu zdrowia wraz z poznaniem przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu pozwoli  uniknąć niewłaściwych wyborów w tym zakresie. Jeśli jesteś pod opieką specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy niema przeciwwskazań do wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który Ciebie interesuje, nie może być w sprzeczności ze stanem zdrowia.

 

Ważne:

  • Decyzję  o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu podejmuje lekarz

   medycyny pracy.

 

  • Zaświadczenie takie będzie musiał posiadać każdy kandydat do technikum

  i branżowej szkoły I stopnia.

 

 

 

 Sprawdź czy twój stan zdrowia pozwala uczyć się w wybranym zawodzie

 

              Nazwa zawodu

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu

 

 TECHNIK ELEKTRONIK

 

 

 

 

 

 

wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi, alergie, daltonizm, znaczne osłabienie słuchu zaburzenia równowagi, epilepsja, brak widzenia stereoskopowego (przestrzennego), słaby słuch, słaba pamięć, wysoka potliwość rąk,znaczny stopień zaburzenia ruchu rąk.

 

 TECHNIK MECHATRONIK

 

 

 

 

nie skorygowane szkłami wady wzroku , brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu niedosłuch, choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk, schorzenia narządu ruchu, ograniczenie sprawności rąk.

 

TECHNIK INFORMATYK

wady wzroku nie poddające się korekcji, wzmożona pobudliwość ruchowa, zaburzenie równowagi i świadomości,epilepsja, potliwość rąk, przewlekłe choroby skóry dłoni brak widzenia obuocznego.

 

 TECHNIK ELEKTRYK

 

 

 

 

 

 

wady wzroku nie dające się skorygować   szkłami optycznymi, znaczny stopień zaburzenia ruchu, przewlekłe, schorzenia układu oddechowego, zaburzenia zmysłu węchu, skłonności skóry do uczuleń i pocenia, cukrzyca, omdlenia, epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności, daltonizm.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

wszystkie choroby ograniczające sprawność ruchową, choroby układu kostno – stawowego, układu oddychania , nadmierna potliwość rąk, zaburzenia równowagi.

 

TECHNIK EKONOMISTA

wady wzroku niepoddające się korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, znaczny niedosłuch, ograniczenia sprawności rąk, zaburzenia równowagi i świadomości, schorzenia układu nerwowego
przewlekłe choroby skóry. nadmierna potliwość
uzależnienia.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch,zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, epilepsja, choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, kostno-stawowego, ruchu, alergie, przewlekłe choroby skóry, cukrzyca, reumatyzm, słaba budowa ciała, niska wydolność fizyczna, uzależnienia.

 

TECHNIK HOTELARSTWA

słaba kondycja i niska wydolność fizyczna, nieskorygowane szkłami wady wzroku, zaburzenia widzenia barw, niedosłuch, omdlenia
zaburzenia równowagi, zawroty głowy,choroby układów: kostno-stawowego, ruchu, nerwowego, cukrzyca, niewyrównane wady serca, alergie, choroby skóry, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, znaczne wady wymowy.

 

  LAKIERNIK

astma, skłonność do przeziębień, chorób płuc i oskrzeli, chorób skóry, uczuleń.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności, choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów samochodowych, obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych, skłonność skóry do uczuleń, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zaburzenia równowagi

i świadomości, zaburzenia psychiczne, epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

 

ELEKTRYK

wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, znaczny stopień zaburzenia ruchu w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych, skłonność skóry do uczuleń, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zaburzenia węchu, epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności, wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa, pocenie się dłoni.

 

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

wady wzroku: wysoka krótkowzroczność, ograniczenie pola widzenia, upośledzenie ostrości wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia równowagi, lęk wysokości ,padaczka, niedowłady kończyn,choroby psychiczne, cukrzyca, upośledzenia sprawności układu ruchu, przewlekłe choroby układu oddechowego układu moczowego i nerek. upośledzenie słuchu znacznego stopnia.

 

FRYZJER

niski wzrost, słaba budowa ciała, wady wzroku, zaburzenia widzenia barw, niedosłuch, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia, wady serca, alergie, cukrzyca, żylaki kończyn dolnych, choroby skóry, nadmierna potliwość rąk, zaburzenia sprawności kończyn, zaburzenia zmysłu dotyku, znaczna wada wymowy, epilepsja, uzależnienia

 

MURARZ-TYNKARZ

słaba budowa ciała, niska wydolność fizyczna, wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, schorzenia laryngologiczne (choroby uszu, niedosłuch), zaburzenia równowagi, lęk wysokości, skłonność do omdleń, zawroty głowy, cukrzyca, padaczka, schorzenia neurologiczne, choroby psychiczne, choroby układu krążenia, oddechowego, nerwowego, mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu upośledzenie sprawności kończyn (rąk i placów), skrzywienie kręgosłupa, wady serca, nadciśnienie, uzależnienia, reumatyzm.

 

PIEKARZ

 niska wydolność fizyczna, wady wzroku, znaczny niedosłuch, alergie, choroby skóry rąk, nosicielstwo chorób zakaźnych, cukrzyca, zaburzenia zmysłu smaku, węchu, dotyku, ograniczona sprawność rąk i palców, uzależnienia

 

SPRZEDAWCA

znaczna krótkowzroczność, niedosłuch, zaburzenia równowagi, wady wymowy, choroby skóry rąk, kłopoty z kręgosłupem, zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk), oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca, nosicielstwo chorób zakaźnych-szczególnie na stoiskach spożywczych, uzależnienia.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

słaba budowa ciała i wydolność ciała, wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw, niedosłuch, choroby uszu, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn,
– a szczególnie rąk i palców), alergie, choroby skóry rąk, zaburzenia psychiczne, uzależnienia
reumatyzm

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny