Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Procedura badań w kierunku specyficznych trudności w pisaniu - dysortografia

Utworzono dnia 20.04.2020

Badania w celu stwierdzenia przyczyn trudności w pisaniu - dysortografii są wieloetapowe i obejmują badania psychologiczne, pedagogiczne oraz jeśli to konieczne logopedyczne.

-Badania przeprowadzone są wg kolejności zgłoszeń.
-W przypadku nie zgłoszenia się na badania zobowiązuje się wnioskodawcę do ustalenia nowego terminu.
-Podstawą przystąpienia do badań w kierunku dysortografii jest dobra znajomość przez ucznia zasad ortograficznych.
-Przed przystąpieniem do badań, ucznia obowiązuje co najmniej 6 - miesięczny lub dłuższy okres samodzielnej pracy nad ortografią w celu czynnego opanowania zasad poprawnej pisowni.
-Praca nad poprawnym pisaniem (ortografią) polega na wykonywaniu ćwiczeń ortograficznych zawartych w podręcznikach szkolnych od klasy IV szkoły podstawowej i starszych lub w ćwiczeniach uzupełniających ogólnodostępnych w sprzedaży, dostosowanych do wieku i klasy ucznia.
-Praca nie może opierać się wyłącznie na dyktandach czy tzw. Dyktandach z lukami - w których uzupełnia się brakujące litery.
-Po okresie pracy rozpoczynane są badania zgodnie z kolejnością zgłoszeń i wolnymi terminami.
-Każdy uczeń się zgłasza na badania z dokumentacją ze swojej pracy - ćwiczenia z których korzystał, zeszyty.
-Jeśli uczeń nie wykaże się znajomością zasad zobowiązany jest do dalszej systematycznej pracy co najmniej 6 - miesięcznej. Po wykonaniu zalecanej pracy uczeń lub rodzic sam pamięta o ustaleniu terminu wizyty.
-W przypadku kiedy termin badań zostanie wyznaczony, a uczeń nie zgłosi się na wizytę rodzic lub uczeń (jeśli chcą aby badania były rozpoczęte) zobowiązani są do ustalenia nowego terminu.
-Zgłoszenie na badania w kierunku specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wymaga konsultacji z pedagogiem.
-Uczniowie zgłaszający się z problemem trudności w pisaniu i czytaniu do klasy V włącznie kierowani są na pełną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.
-Opinie o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu wydawane są po ukończeniu klasy III a przed ukończeniem klasy VI szkoły podstawowej.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny