Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

NOWE ZAWODY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 

Przetwarza metodami elektronicznymi informacje obrazowe zapisane na nośnikach magnetycznych. Posługuje się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym. Eksploatuje maszyny i urządzenia stosowane w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzęt i urządzenia fototechniczne. Posługuje się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

Znajduje zatrudnienie: w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym, w telewizji i wytwórniach filmowych.

 

 

            TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Użytkuje, montuje oraz konserwuje urządzenia wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych. Naprawia, uruchamia systemy odbiorcze telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

Znajduje zatrudnienie: w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe, w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową, u telekomunikacyjnych operatorów kablowych, w telewizjach kablowych, w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego

w sieciach szerokopasmowych.

 

 

                        TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

Zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego.  Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Znajduje zatrudnienie : studiach graficznych, agencjach reklamowo-wydawniczych, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw.   

 

 

                                        TECHNIK SPEDYTOR

 

Organizuje transport klejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Sporządza umowy i prowadzi rozliczenia z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Nadzoruje stan techniczny pojazdów oraz udziela pomocy technicznej w przypadku awarii pojazdów .

Znajduje zatrudnienie: w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych, przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych.

                     TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 

Obsługuje podróżnych przemieszczających się różnymi środkami transportu od transportu lądowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego. Planuje każdy element podróży. Rezerwuje odpowiednie bilety oraz opracowuje plan podróży w zależności od potrzeb i wymagań klienta

Zajmuje się organizowaniem pracy w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Nadzoruje prace i obsługę urządzeń przeładunkowych w portach morskich oraz rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych czy lotniczych. Organizuje prace związane ze składowaniem towarów. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

Znajduje zatrudnienie: w przedsiębiorstwach/działach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, rzecznych, a także w portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.   

 

 

             TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM  KOLEJOWYM

 

Wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia i nadzorowania odpowiedniego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz przepisów i instrukcji.

Znajdują zatrudnienie: liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się  usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową.

 

 

 

     TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ

 

Określa warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej. Planuje prace związane z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej. Organizuje i nadzoruje prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. Wykonuje montaż urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej. Kontroluje działania urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;

Znajduje zatrudnienie: w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz ma możliwość podjęcia pracy w firmach konsultingowych i doradczych.

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny